SilesiaNet
Poczta
www
O Firmie Napisz
do Nas
Zaloguj
eBOK
Start Pomoc Konfiguracja połączenia bezprzewodowego Windows XP
 • Aby skonfigurować sieć w systemie Vista / Windows 7 zapraszamy tutaj


Aby podłączyć się do sieci bezprzewodowej należy:
 • Zainstalować bezprzewodową kartę sieciową zgodnie z instrukcją załączoną do karty.
 • Następnie odnajdujemy ikonę karty bezprzewodowej w obszarze powiadomień.
 • Klikamy na w/w ikonę i wybieramy opcję: "Pokaż sieci bezprzewodowe".
 • Na liście dostępnych sieci bezprzewodowych wybieramy przypisany nam nadajnik.
 • W przypadku braku naszego nadajnika na liście, należy wybrać zadanie: "Odśwież listę sieci".
 • Po wskazaniu sieci klikamy przycisk połącz:
 • Następnie system zapyta nas o klucz sieciowy.
 • W odpowiednie pola wpisujemy posiadany klucz sieciowy...
 • ... i klikamy przycisk połącz.
 • W tym momencie przebiega proces autoryzacji klucza:
 • W przypadku poprawnego połączenia z siecią w następnym kroku system pobierze konfiguracje sieci.
 • W przypadku błędnej autoryzacji klucza system niestety nie pyta ponownie o klucz, tylko poprostu nie nawiązuje połączenia. Należy więc całą procedure powtórzyć od początku.
 • Jeśli proces autoryzacji i pobierania konfiguracji przebiegnie prawidłowo to stan połączenia zmieni się na "Połączono" ...
 • ... a ikonka w obszarze powiadomień będzie wyglądała następująco:
 • Jeżeli ponownie klikniemy na w/w ikonę pojawi się okno ze stanem połączenia:
 • UWAGA!
  W przypadku samoczynnego przełączania się nadajników (częstego rozłączania z siecią) neleży sprawdzić czy na liście sieci preferowanych znajduje się tylko jedna sieć bezprzewodowa. Pozostałe sieci należy usunąć.
 • Okno to wywołamy klikając "Właściwości" na w/w slajdzie lub zadanie "Zmień kolejność sieci preferowanych" na slajdzie z wyborem sieci bezprzewodowej.
 • Koniec.
 
 
Start Poczta www O firmie Kontakt Download Logowanie