SilesiaNet
Poczta
www
O Firmie Napisz
do Nas
Zaloguj
eBOK
Start Pomoc Konfiguracja połączenia bezprzewodowego TP-Link WN422G v2

Uwaga!
Instrukcja dotyczy kart bezprzewodowych USB TP-Link WN422G w wesji v2


Aby podłączyć się do sieci bezprzewodowej należy:
 • Zainstalować bezprzewodową kartę sieciową zgodnie z instrukcją załączoną do karty (należy uruchomić setup.exe z płyty instalacyjnej).
 • Następnie odnajdujemy program TP-LINK Wireless Client Utility
 • Przechodzimy na zakładkę "Profile Management" i wybieramy przycisk "Scan...".
 • Na liście dostępnych sieci bezprzewodowych wybieramy przypisany nam nadajnik i klikamy "Activate".
 • W przypadku braku naszego nadajnika na liście, należy wybrać zadanie: "Refresh".
 • Proszę również sprawdzić czy antena zewnętrzna jest podłączona do karty w miejsce małej białej antenki.
 • Na następnym oknie w pole "Profile Name" wpisujemy nazwę profilu np. "SilesiaNet":
 • Przechodzimy na zakładkę "Security" i zaznaczamy opcje szyfrowania "WPA/WPA2 Passphrase"
 • Następnie klikamy przycisk "Configure..."
 • W nowym oknie wpisujemy otrzymany "klucz sieciowy".
 • Zatwierdzamy profil przyciskiem "OK".
 • Na liście profili powinien dodać się nowy profil.
 • W tym momęcie komputer powinień nawiązać połączenie z siecią co możemy sprawdzić na zakładce "Current Status".
 • Aby uniknąć samoczynnego przełączania się profili zalecamy usunięcie starego profilu.
 • W tym celu wracamy na zakladkę "Profile Management" i wybieramy poprzedni profil.
 • Następnie klikamy "Remove"
 • Na liście profili powinień pozostać tylko nowo utworzony profil.
 • Zamykamy okna programu.
 • Koniec.
 
 
Start Poczta www O firmie Kontakt Download Logowanie