SilesiaNet
Poczta
www
O Firmie Napisz
do Nas
Zaloguj
eBOK
Start Pomoc Konfiguracja poczty Outlook Express

Parametry serwera pocztowego:
 • Serwer poczty przychodzącej POP3: poczta.silesianet.pl
 • Serwer poczty wychodzącej SMTP: poczta.silesianet.pl
 • Serwer wymaga uwierzytelnienia: TAK
Serwer obsługuje bezpieczne połączenia na portach:
 • Poczta wychodząca SMTP port: 465
 • Poczta przychodząca POP3 port: 995
Serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL): TAK

Aby skonfigurować klienta poczty Outlook Express:
 • Otwórz program Outlook Express.
 • Kliknij menu Narzędzia i wybierz polecenie Konta...


 • Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij polecenie Poczta.


 • W polu Nazwa wyświetlana wprowadź swoją nazwę (Imię Nazwisko).
 • Kliknij przycisk Dalej.


 • W polu Adres e-mailowy wprowadź swój pełny adres e-mailowy (uzytkownik@silesianet.pl).
 • Kliknij przycisk Dalej.


 • W polu Moją pocztę przychodzącą obsługuję serwer wyberz pozycję POP3.
 • Wprowadź adres poczta.silesianet.pl w polu Serwer poczty przychodzącej POP3, IMAP lub HTTP.
 • Wprowadź adres poczta.silesianet.pl w polu Serwer poczty wychodzącej SMTP.
 • Kliknij przycisk Dalej .


 • Wprowadź swoją nazwę konta (kxxxx) w polu Nazwa konta.
 • W polu Hasło wpisz swoje hasło.
 • Zaznacz pozycję Zapamiętaj hasło.
 • Kliknij przycisk Dalej.


 • Kliknij przycisk Zakończ


 • Wyróżnij adres poczta.silesianet.pl w obszarze Konto (jeżeli nie zmieniales ustawienia domyślnego) i kliknij przycisk Właściwości.


 • Kliknij kartę Zaawansowane.
 • Zaznacz pole wyboru obok opcji Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL) w obszarze Poczta wychodząca (SMTP).
 • Zmień numer portu 25 Poczta wychodząca (SMTP) na 465.
 • Zaznacz pole wyboru obok opcji Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL) w obszarze Poczta przychodząca (POP3). Numer portu zostanie zmieniony na 995.
 • Uwaga: Zalecane jest aby nie zaznaczać opcji Pozostaw kopię wiadomości na serwerze lub przynajmniej określić czas po jakim mają być one usuwane. W przeciwnym przypadku może dojść do przekroczenia przydzielonej pojemności skrzynki co skutkuje wstrzymaniem odbierania poczty.


 • Kliknij kartę Serwery i zaznacz pole wyboru obok opcji Serwer wymaga uwierzytelnienia.
 • W polu nazwa_konta powinna być wpisana nazwa Twojego (kxxxx) konta na naszym serwerze. • Dodatkowe Ustawienia pozostawiamy bez zmian. • Kliknij kartę Ogólne, powinna wyglądać jak na poniższym obrazku. • Kliknij przycisk OK.
 • Koniec.
 

Team Viewer
 
 
Start Poczta www O firmie Kontakt Download Logowanie