Projektowanie

Po zdefiniowaniu celów projektu przechodzi on do fazy projektowej, w której oferujemy Wam nasze techniczne know–how. Nasz wykwalifikowany personel zaprojektuje układy elektroniczne i wspierające je oprogramowanie. Wyniki projektowania zostaną w pełni udokumentowane i przedstawione w przejrzystej formie.

Faza projektowania obejmuje:

  • Studium wykonalności (np. studium zastosowania odpowiednich systemów i technologii w ekstremalnie trudnych warunkach)
  • Opracowanie specyfikacji technicznych
  • Koncepcję rozwiązań prototypowych wraz z przystosowaniem ich do produkcji
  • Symulacje
  • Dokumentację techniczną
  • Pełną ochronę własności intelektualnych