Konsultacje

Zamierzasz poprawić efektywność Twojej wdrożonej lub innowacyjnej technologii? Przeanalizujemy Twoje pomysły, plany i wymagania oraz zaoferujemy różnego rodzaju konsultacje zależnie od specyfiki Twej technologii.

Weźmiemy na siebie ciężar planowania, koordynacji etapów pracy i wykonania związanych z tym usług, a tym samym przyczynimy się do szybszego osiągnięcia końcowego sukcesu — Twojego Sukcesu. W tej fazie projektu zawsze ściśle współpracujemy z naszymi klientami.

Nasze portfolio konsultacji obejmuje:

  • Inwentaryzacje i analizy
  • Oceny ryzyka i korzyści
  • Pomoc techniczną
  • Wybór optymalnego rozwiązania technologicznego
  • Organizację projektu
  • Opracowanie kosztorysu i harmonogramu
  • Realizacje lub wsparcie wykonania